آبان ۰۶، ۱۳۹۲

کوروش بزرگ پایه گذار نخستین حکومت آزادگان جهان

روز ۷ آبان ماه روز جهانی‌ کوروش بزرگ است، روزی است که کوروش بزرگ با سپاه بزرگ خود و بدون خونریزی و خرابی‌ بابل را تسخیر می‌کند و در آن روز نخستین منشور حقوق بشر را صادر می‌کند که مشهور به منشور کوروش است.کوروش بزرگ بنیاد گذار شاهنشاهی در ایران است و از شخصیت‌های بزرگ تاریخ به شمار میرود و شهرت کوروش بزرگ در جهان بیشتر از آن است که ما ایرانیان تصور می‌کنیم.امپراطوری بزرگ هخامنشیان که اساس آن بر سیاست، مهربانی و دادگری و مدارای نژادی و مذهبی‌ قرار گرفته بود توسط کوروش بزرگ بنیاد نهاده شد و دین هر ناحیه و آداب و رسوم محلی مورد احترام و حمایت قرار گرفت و حتی حکومت‌های محلی هم سرنگون نشدند بلکه تقویت هم گردیدند تا بدین ترتیب مردمان در سرزمین و قلمرو پهناور هخامنشیان با آسایش و فراوانی‌ زندگی‌ کنند تا یکی‌ از بزرگترین مراحل پیشرفت تمدن انسان در آن دوران رقم بخورد. به جرأت و با استفاده از اسناد تاریخی‌ و باستان شناسی‌ می‌توان دولت هخامنشیان را نخستین دولت آزادگان به معنا و مفهوم واقعی‌ آن دانست.بیشتر مورخان نیز حکومت هخامنشیان را نظامی آزادمنش توصیف کرده‌اند.کوروش بزرگ معنای آزاده و آزاد‌گی و شرافت را در تسخیر بابل (تسخیر بابل چهارمین جنگ از جنگ‌های کوروش بزرگ است) نشان میدهد و مردمان با شادی پذیرای او میشوند چرا که به دستور کوروش بزرگ هیچ جا خراب و به آتش کشیده نمی‌شود و کوروش به خدایان بابل احترام میگذارد و این کار کوروش بزرگ را می‌توان از زمینه تعلیمات اشو زرتشت بزرگ و خردمندی و جوانمردی ایرانیان دانست که برخاسته از فرهنگ و تمدن ایرانیان است، البته نباید فراموش کنیم که سپاکو، دایه کوروش بزرگ که زن چوپانی بوده است در تعلیم و تربیت کوروش بزرگ تا سنّ ۱۲سالگی نقش به سزای داشته است. (ایرانیان در تربیت فرزندان خود بسیار دقت میکردند که شرح حال آن در این دست نویس کوتاه نمی گنجد و گزنفون تاریخ نگار یونانی کتابی‌ با نام سیروپدی در زمینه تعلیم و تربیت کوروش بزرگ دارد و همچنین افلاطون که سخنانی پراکنده را درباره تعلیم و تربیت ایرانیان بیان کرده است). نام کوروش بزرگ در اسناد مذهبی‌ و نوشته‌های تاریخی‌ نجات دهنده ، پدر، قانون گذاری پر قدرت، جنگجوی بزرگ، فاتحی خوش رفتار،امپراطور بزرگ،رهبری خردمند، شاه آزادگان و شاه شاهان، آورده شده است در سال ۱۸۷۹ میلادی(ترسایی) کتیبه استوانه‌ای کوروش بزرگ در خرابه‌های بابل از زیر خاک بیرون کشیده شد تا مدرک و سندی محکمی باشد بر کارهای خردمندانه کوروش بزرگ در ۵۳۹ سال قبل از میلاد، این استوانه اولین سند و منشور آزادی و حقوق بشر است که اعتقادات ایرانیان در آن توسط کوروش بزرگ بیان شده است، این استوانه بسیار ارزشمند را می‌توان نشانگر آن دانست که ایرانیان تا چه مقدار به جوانمردی و آزاد‌گی و سازندگی پایبند بودند و به آن افتخار میکردند،اگر نیک بنگریم در خواهیم یافت که ارزش معنوی و مفهومی این استوانه بیشتر از تمامی‌ کتاب‌های به اصطلاح آسمانی(تورات و انجیل و تازینامه) سامیان است چرا که در این کتاب‌ها چنین بخشش و بزرگواری‌ها که در استوانه کوروش بزرگ به انسانها ارزانی میشود نمی‌توان یافت و در این کتاب‌های به اصطلاح آسمانی می‌‌بینیم که مهر بندگی و بردگی به پیشانی انسان‌ها چسبیده است. منش و رفتار و حکومت داری کوروش بزرگ چنان بوده است که بسیاری از حکمرانان و فرمانروایان جهان کوروش بزرگ را سرمشق و سر لوحه کارهای خود قرار دادند که برای نمونه می‌توان از کریم خان زند نام برد و یا توماس جفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا نام برد که بخشی از نظریات کوروش بزرگ پیرامون کشورداری خردمندانه، الهام بخش او در نوشتن متن بیانیه استقلال آمریکا میشود.
کوروش بزرگ تنها کسی‌ است که در قدرت فساد نپذیرفت ، در کّل تاریخ بشریت کمتر شخصیتی به مانند کوروش بزرگ پدیدار شده است ، کوروش بزرگ مانند خاری در چشمان آخوند‌ها و تازی پرستان است چون او شخصیتی جهانی‌ است و در تمامی تاریخ اسلام یک شخصیت جهانی‌ وجود ندارد که روزی در تقویم جهانی‌ به نام او ثبت شده باشد چرا که از زمینه تعلیمات اسلامی و فرهنگ سامیان شخصیت‌های خونخواری چون حجاج ابن یوسف ثقفی و آشور بانیپال، پدید می‌‌آیند که در تاریخ چیزی جز نام بد و خونخواری از خود باقی‌ نگذاشته اند. آخوند‌ها و مذهبیون تلاش‌های فراوانی‌ کردند که شخصیت کوروش بزرگ را در اذهان ایرانیان تخریب کنند ، اینان توسط خود فروختگانی چون ناصر پورپیرار به جعل و تزویر و دروغ درباره تاریخ ایران باستان پرداختند که این تلاش‌ها چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست. اسلامیست‌ها و چپ‌های بی‌ میهن تازش‌های سهمگینی به فرهنگ و هویت و نژاد و گذشته ایرانی‌ کرده اند و تلاش‌ها کرده اند که شخصیت کوروش بزرگ را جعلی و دروغین نشان بدهند، اینان امام زمان در ته چاه را جعلی و دروغ نمی‌دانند اما شخصیتی چون کوروش بزرگ را با وجود این همه مدارک و اسناد تاریخی‌ جعلی می‌دانند ! اینان اساسا مفهوم و معنای واژه‌های چون آزاد‌گی و آزاده بودن را درک نمیکنند ، چون در فرهنگ تازیان زمینه‌ای برای ایجاد این واژه‌ها و معنا و مفهوم آن وجود ندارد و برای اینان علی‌ ابن ابیطالب که به قتال العرب معروف است سرور آزادگان جهان است و حسین ابن علی‌ هم که دلاورترین مرد روی زمین است که برای آزادی و آبیاری اسلام قیام کرده است!! بی‌ شک این دو تازی را می‌توان مسئول قتل هزاران و یا صد‌ها هزار ایرانی‌ در لشگر کشی‌‌های خونین تازیان به ایران دانست.
سیستم حکومت داری که توسط کوروش بزرگ بنیاد گذاشته شد و توسط داریوش بزرگ تثبیت و احیا شد هنوز هم در دنیایی مدرن امروز در اداره حکومت‌ها جهان کاربرد دارد ، سیستم‌های چون تأسیس راه‌های شوسه و ضرب سکه و ایجاد پست و ارتباطات (چاپار)،ایجاد ارتش‌های منظم (ارتش جاویدان) و وضع قوانین منظم و ایجاد دادگاه‌ها ،تنظیم و پرداخت حقوق به کارگران و صنعتگران(برچیده کردن برده داری) ، آزادی ادیان، تشکیلات اداری (ساتراپ ها) و جمع آوری کتاب‌ها و اطلاعات(کتابخانه‌ها) و همچنین ایجاد مکان‌های برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان یا همان کمپ‌های و اردو‌های آموزشی‌ امروزی (مدرسه ها).. در واقع اگر نیک بنگریم میبینیم که حکومت‌های جهان همگان وام‌دار و پیرو همان حکومتی هستند که کوروش بزرگ آن را بنیاد نهاد. متاسفانه امروز در میهن کوروش بزرگ ، ایران زمین هیچ روزی در تقویم به نام او ثبت نشده است اما مردان و زنان آگاه ایرانی‌ چند سالی‌ است که در روز جهانی‌ کوروش بزرگ به پاسارگاد میروند و جشن مختصری را با وجود فشار‌های امنیتی حکومت میگیرند . فراموش نکنیم که مادران و پدران ایرانی‌ باید در این دوران سیاه و حکومت اهریمنی تازی پرستان که تمامی‌ تریبون‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی در دست آنان است باید فرزندان خود را با اندیشه‌ها و منش کوروش بزرگ آشنا کنند و در این زمینه ایران دوستان و میهن پرستان ایرانی‌ باید نقش تاریخی‌ خود را به هر نحوی در آگاهی‌ رساندن به دیگر هم میهنان خود ایفا کنند.این نوشتار بر اساس تقویم هخامنشی در ۷ آبان ۲۵۷۲ هخامنشی تهیه و تنظیم شده است.
(دوستان اگر این مطلب را مفید میدانید لطفا تنها با ذکر منبع آن را انتشار بدهید)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر