مرداد ۲۸، ۱۳۹۲

حمله قرمطیان (ایرانیان آزاده) به کعبه تازیان

تاکنون در تاریخ چندین بار به مکه و کعبه تازیان (خانه الله) حمله شده است و مورد تخریب قرار گرفته است . یک بار حجاج ابن یوسف که مردی بسیار خشن و سنگدل بود و در حمله به ایران هم جنایات بسیار کرده است، در جنگ با عبدالله ابن زبیر که در خانه کعبه پنهان شده بود دستور تخریب کعبه را داد که بر طبق اظهارات تاریخ نویسان دو سوم کعبه نابود شد. قرمطیان هم  (ایرانیان آزاده) یک بار به مکه حمله کردند اما مثل خیلی‌ از مسائل دیگر بیشتر ایرانیان از این واقعه بی‌خبر هستند و نمی‌دانند که خانه کعبه چندین بار ویران شده است و یا حتی چندین بار به دست حوادث طبیعی  خراب شده است.در اینجا سعی‌ بر این دارم تا خلاصه ای از حمله قرمطیان به کعبه تازیان را البته با استفاده از تواریخ قدیمی‌  بیاورم.
  قرمطیان که گروهی ایران‌پرست بودند ،پیشوای به نام ابو سعید بهرام جنّابی داشتند که از مردم گناوه خلیج فارس بود.قرمطیان هر کسی‌ را که مسلمان بود ریشخند میکردند و از خود میراندند و هر چه تورات و انجیل و قرآن بدست میاوردند به بیابان میریختند و از میان می‌بردند.از دید آنها ۳تن‌ گمراه کنندگان جهان بودند؛ یک شبان به نام موسی ، یک درمانگر به نام عیسی و یک شتربان به نام محمد.آنان شتربان را بسیار بد نهادتر،سنگدلتر، فریبکارتر و گمراه کننده تر از آن دو دیگر میدانستند. در سال ۱۸۷۴ ایرانی‌ برابر با ۲۹۴ تازی پرستان، قرمطیان (ایرانیان آزاده) به مکه تاختند و سپس در یازده روز کعبه تازیان را ویران کردند و سنگ سیاه را چهار پاره نمودند و در آبریزگاه (توالت) قرار دادند و هر چه را که بود با خود به بحرین بردند.آنها پس از در هم کوبیدن و خراب کردن کعبه  به تازیان چنین گفتند: چون الله شما به آسمان شود و خانه اش را بر زمین بیهوده بر جای نهد باید آنرا ویران کرد. آنان جامه کعبه را پاره پاره کردند و با خود بردند.قرمطیان با ریشخند و دست انداختن به تازیان گفتند: هنگامی که به خانه کعبه گریختید چرا از شمشیر‌ها در پناه نماندید؟ اگر الله یافت میشد شما را از کوبه های تیغ تیز ما به پناه خود میگرفت. ابن جزار می‌نویسد: یکی‌ از قرمطیان سوار بر اسب خود به خانه کعبه تاختن گرفت و به درون آن رفت و به مردمی که در آنجا بودند فریاد زد : ‌ای خرها شما این خانه سنگ و آجری و این سنگ سیاه را نیایش می‌کنید و پیشانی بر آنها میسایید و گرد آنها می‌چرخید و سر و کمر تکان می‌دهید ، میدانید که رهبران دینی شما ، جز اینها به شما‌ها نمی‌‌آموزند تا سوارتان شوند. پس برای از میان بردن این خرافه‌ها ، جز این شمشیر چیزی نمانده است و نمیماند.این نوشتار بر اساس تقویم هخامنشی در ۱۵مرداد ۲۵۷۲ هخامنشی تهیه و تنظیم شده است. 
(دوستان اگر این مطلب را مفید میدانید لطفا تنها با ذکر منبع آن را انتشار بدهید)

منابع مورد استفاده :
1.سیاست نامه  خواجه نظام الملک توسی‌  رویه 308 و 309  . 2.  ابوریحان بیرونی  آثار الباقیه رویه  227 در اینجا ابوریحان از تاریخ ابن اثیر هم کمک گرفته است . 3. تاریخ  بیهقی رویه 849

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر