اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۲

رفتاری آزادمنشانه از شاپور دوم ساسانی در جنگ با رومیان


 شاپور دوم ساسانی در جنگ با رومیان و چیره شدن بر آنها، زنی‌ بسیار زیبا که همسر گروگاسیوس، رایزن بلند آوازه و سرشناس رومی بود، نیز دستگیر شد. این زن را که از بیم دست درازی، سخت به خود می‌لرزید، به نزد شاپور دوم می‌آورند .شاپور او را نوازش و مهر میدهد و پیمان می‌بندد که در زینهار است و هیچکس را یارای آن نخواهد بود که به او دست درازی نماید تا شوهرش برای باز پس گرفتن او بیاید.شاپور دوم به همسر این زن پیغام میفرستد تا برای بردن همسر خویش بیاید.گروگاسیوس هنگامی که برای بردن همسر می‌آید، بر دست و پای شاپور دوم بوسه میزند و او را از این همه بزرگواری و رادی ستایش می‌کند.شاپور دوم همچنین فرمان میدهد که هیچکس نباید به دختران ترسایی که بیم دست درازی به آنان میرفت، آسیبی برساند.این دختران ترسایی، دختران دینی کلیسا بودند.شاپور دوم فرمان نیز داد که هر کس در انجام باورهای دینی خود آزاد است و هیچکس نباید جلوی‌ نیایشهای دینی دیگری را بگیرد.(هر چند که رومیان در جنگ با ایرانیان معابد میترا و آتشکده‌های زرتشت را تخریب کرده بودند).
امیانوس مارسلینوس تاریخ نگار رومی که یونانی تبار هم بوده است و شخصاً در جنگ ایران و روم هم شرکت داشته است در کتاب تاریخ خود با شگفتی بسیار نوشته است که ایرانیان نه به زنان رومی تجاوز میکردند و نه اسیران رومی را می‌کشتند و نه تصمیم داشتند که زن و بچه‌ها را اسیر کرده و در بازار بفروشند.البته امیانوس به طور طبیعی از دشمن روم متنفر بوده است اما در روایت‌های خود نتوانسته است از شکوه و بزرگی‌ شاپور دوم خودداری کند و حتی در جای‌ بیان می‌کند که این رفتار ایرانیان و شاپور دوم از روی مکر و حیله است!
این رفتار جوانمردانه شاپور دوم بسیار شبیه به رفتار کورش بزرگ است ،در تاریخ ایران باستان از این دست بخشندگی و بزرگواری و آزاد منشی و آزاد‌گی بسیار داریم ، اما به راستی‌ بر ما ایرانیان چه گذشت که این چنین در دشت نادانی و بیخردی و رفتار‌های اهریمنی گرفتار آمدیم؟  باید دانست چه کسانی‌ در بی‌ ریشه کردن ایرانیها و وادار کردن آنها به تازی پرستی‌، گناهکار و یا شاید بتوان گفت تبهکارند؟ زیرا تا ریشه دردی را ندانیم نمیتوانیم آن را مداوا کنیم. چگونه است که در بعد از ورود اسلام به تدریج ما ایرانیان اخلاقیات و بزرگواری‌های خود را از دست دادیم؟ شاید پاسخ را بتوان در مسائل مختلفی‌ یافت اما بی‌شک و بی‌ تردید می‌توان گفت که دستورات اهریمنی تازینامه در بی‌ اخلاقی‌ ایرانیان نقش مهم و به سزای داشته است ، کتابی‌ که توسط آخوند‌ها و مذهبیون به صورت گسترده تبلیغ شده است و ابعاد گسترده آن را حتی در رفتار و کردار سیاسیون و آموزش دیده‌های پرورش نیافته ایرانزمین هم میبینیم.شاید بتوان این رفتار شاپور دوم در جنگ با رومیان را مقایسه‌ای کرد با رفتار پیامبر تازیان در جنگهای صدر اسلام که علاوه بر کشتار و غارت ، غنیمت گیری زنان  به دستور تازینامه نیز مرسوم بوده که برای نمونه می‌توان از جنگ خیبر نام برد که محمد دستور میدهد شوهر زن زیبای به نام صفیه را در زیر شکنجه بکشند تا بتواند این زن را برای همخوابگی تصاحب کند و یا کشتن شوهر ریحانه ، زن زیبای که با دستور محمد شوهر این زن را در جلوی‌ چشمان او کشتند، تا محمد با او همخوابه بشود.در تازینامه دستورات فراوانی‌ برای کشتن غیر مسلمان و غنیمت گیری اموال و زنان در جنگ آمده است .(برای نمونه؛ سوره۲۴ آیه ۴ و سوره۴ آیه‌ ۲۵).اکنون با ایران پرستان و میهن پرستان فرزانه است که هم میهنان خواب آلود خود را بیدار کنند و زهری را که قرن‌ها است در جان و روان ایرانیان ریخته شده است را مداوا کنند ، و با نشان دادن حقایقی که سالهای دراز پنهان شده است ، ایرانیان را به خویشتن خویش برگردانیم.این نوشتار بر اساس تقویم هخامنشی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۲۵۷۲ تهیه و تنظیم شده است.(دوستان اگر این مطلب را مفید می‌دانید لطفا تنها با ذکر نام منبع آن را انتشار بدهید)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر