بهمن ۰۸، ۱۳۹۱

سر پرسی سایکس ، درباره زرتشت و پیامبر تازیان چه گفته است؟

سر پرسی سایکس یکی‌ از ژنرال‌های ارتش انگلیس بوده است این شخص در هندوستان زبان پارسی‌ را فرا آموخت و به ایران آمد و کنسولگری انگلیس در شهر‌های کرمان و سیستان را راه‌اندازی کرد و در حین مأموریت خود در ایران چندین سفرنامه از خود به جای گذاشت و کتابی‌ دو جلدی درباره تاریخ ایران نوشت.
سر پرسی سایکس درباره زرتشت چنین گفته است: از دید من بسیار دشوار است بتوان کسی‌ را یافت که بتواند آموزشهایی بالاتر از آموزش‌های زردشت برای مردم پیدا کند.سروده‌های این مرد بزرگ، بی‌گمان جاویدانند و هیچگاه گرد و غبار سالها بر چهره‌اش نخواهد نشست که آنرا پنهان دارد.ارزش سروده‌های زردشت در پاکدلی گوینده و راستی‌ بنیادینی است که او سخت باور داشته است.
سر پرسی سایکس درباره محمد پیامبر تازیان چنین گفته است: پژوهشگران به این هوده رسیده‌اند که محمد یک بیمار روانی‌ بود، منهم بر همین باورم .زیرا آنچه که از قرآن برمیاید نشانگر آن است که این یاوه بافیها نباید از یک مغز دور از گرفتاری بیماری برآید.دین برای رهانیدن آدمی‌ از اندیشه‌های گمراه و ناپاک و رهبری به راه شایسته و باورهای نیک است. دینی که دستور کشتار و چاپیدن را بدهد ، باید سازنده آن یک بیمار روانی‌ باشد.این نوشتار بر اساس تقویم هخامنشی در تاریخ ۸ بهمن ۲۵۷۱ تهیه و تنظیم شده است.
(دوستان اگر این مطلب را مفید می‌دانید لطفا تنها با ذکر نام منبع آن را انتشار بدهید.)

دی ۲۱، ۱۳۹۱

نظر ویل دورانت دربارهٔ زرتشت و پیامبر تازیان


سعی‌ خواهم کرد که در چندین پست سخنان بزرگان و اندیشمندان جهان درباره فرهنگ ایرانیان و فرهنگ تازیان را بازگو کنم تا بدانیم که اندیشمندان درباره این ۲فرهنگ چه اندیشیده اند شاید تلنگری به ما ایرانیان در خواب رفته باشد تا اندکی‌ با دانستن بزرگی‌‌های خود تغییری در رفتار و منش خود بدهیم و از این منجلاب فرهنگ تازیان بیرون بیایم.
ویل دورانت فیلسوف و تاریخ دان و تاریخ پژوه بزرگ دربارهٔ زردشت چنین میگوید: دین زردشت ، دینی با فر و شکوه بوده است  که همچون دیگر دینها که سرشار از درونمایه خونریزی و بت پرستی‌ و خرافه گری بودند، روی خوشی‌ با این ناشایستی‌ها نداشت و پاک و پاکیزه بود . زردشت این دستور طلای را داده است که آنچه را بر خود نمی‌پسندی، بر دیگران روا مدار.خویشکاری هر کسی‌ سه‌ سویه است:۱.با دشمن چنان رفتار کن که دوست گردد. ۲.بدجنس را به راستی‌ و درستی‌ رهبری و راهنمایی کن و نادان را به دانایی ۳. و سومین بخش آن است که بزرگترین برتری ، پارسای و پرهیزگاری است و پس از آن راست گویی و راست کرداری.
ویل دورانت دربارهٔ اسلام و پیامبر تازیان چنین میگوید: آنچه که از دین محمدی برمیاید ، جز دروغ گوی و نیرنگ و گول زدن مردم نیست. راستی‌ در اسلام یافت نمی‌شود  اگر میخواهی‌ پیروز شوی، باید نیرنگ بزنی‌ و از راه گمراه کردن مردم، به خواسته‌هایت دست بیابی. در دین اسلام چیزی که یافت نمی‌شود ، نیک‌ کنشی و نیک‌ خواهی‌ و راستی‌ و درستی‌ است.این نوشتار بر اساس تقویم هخامنشی در تاریخ ۲۱ دی ۲۵۷۱ تهیه و تنظیم شده است.(دوستان اگر این مطلب را مفید می‌دانید لطفا تنها با ذکر نام منبع آن را انتشار بدهید)