فروردین ۰۲، ۱۳۹۱

نام ایران، به معنای سرزمین آزادی و مردم شریف است

معنای واژه آریایی ، شریف و آزاده است .نام ایران که به معنای سرزمین آریایی‌ها یا سرزمین آزادی و مردمان شریف است از همین واژه آریایی گرفته شده است.آریا در زبان پارسی‌ باستان (اری) و در سانسکریت (ایری) به کار رفته است.در پهلوی اشکانی این واژه به آریان و در زبان پهلوی ساسانی به صورت ایران در آمده است.اقوام آریایی که در ایران ساکن شدند سه‌ گروه

اسفند ۲۹، ۱۳۹۰

ایرانیان جشن نوروز را با پرداخت رشوه سنگین از تازیان خریدند و آن را آزاد کردند

جشن نوروز این رسم پسندیده  و پاک هزاران سال است که از نسلهای پیشین به آیندگان منتقل و زنده نگاه داشته شده است.شاهنامه سر آغاز نوروز را به جمشید پادشاه پیشدادی نسبت میدهد. بنا به افسانه‌های کهن، جمشید در ۷۰۰۰ سال پیش دستور به برگزاری جشنهای نوروز داد که طی آن مردم از تمام طبقات و در چهار گوشهٔ امپرتوری او همه ساله نوروز را در

اسفند ۲۴، ۱۳۹۰

آیا سایت آزادگی در نوروز 2571 اولین شبکه اجتماعی با گاهشمار تاریخ هخامنشی خواهد شد؟؟


ایران با تقویم ۵۰۰۰ ساله خود یکی‌ از قدیم‌ترین کشور‌ها در زمینه  تقویم است ،در حال حاضر قدیمی‌ترین تقویم شناخته شده ایران ،تقویم یزدگردی باستانی است،پیدایش این تقویم را به دوره جمشید،چهارمین شاه سلسله پیشدادی و حتی قبل از آن نسبت میدهند.پس از تقویم یزدگردی باستانی ،تقویم پارسی‌ باستان یا تقویم هخامنشی در ایران متداول شد.اما در ایران امروزاگر به قانون اساسی‌ ایران اصل ۱۷ نگاه کنیم میبینیم که این طور نوشته شده است :  مبدأ تاریخ رسمی کشور ایران

اسفند ۱۸، ۱۳۹۰

زورگیر کردن دختران و زنان ایرانی‌ توسط جهادگران اسلام

حَجّاج بن یوسف ثقفی در سال 87 یا 88، قُتَیبة بن مسلم را امیر خراسان کرد .با شنیدن این خبر، اهالی بیکند دور شهر حصاری محکم کشیدند، اما قتیبه پس از پنجاه روز محاصره ، شهر را گرفت . اهالی بیکند تقاضای صلح کردند، قتیبه پذیرفت و مالیاتی تعیین کرد و پنجهزار قطعه ابریشم چینی نیز در پیمان صلح ذکر شد ، سپس قتیبه ، وَرْقاءبن نصر باهلی را امیر آنجا کرد و خود به بخارا رفت . پس از رفتن او خبر آوردند

اسفند ۱۷، ۱۳۹۰

شهبانو کاساندان ، یگانه همسر کوروش بزرگ


کوروش در طول زندگی خود فقط یک زن اختیار کرد و آن زن کاساندان نام داشت او خواهر اوتاناس (Otanes) ودختر فرناسپ (Pharnaspes) از شاهدختان خاندان هخامنشی .شهبانوی ایران (ملکه جهان) دختر فرناسپ از شاهدختان و دختر فرناسپ هخامنشی از دودمانی بود که از نجبای پارس محسوب می شدند و پدر واجدادش در چند نسل شاه پارسیان بودند. کاساندان ملکه ۲۸ کشور آسیائی بوده و همواره در

اسفند ۱۶، ۱۳۹۰

نقشه حکومت های ایران از ابتدا تا کنون (به صورت متحرک )

شناخت نقشه حکومت‌های ایران به صورت متحرک  از ایلامی‌ها و ماد‌ها تاکنون .
البته نباید فراموش کنیم که در این عکس متحرک نقشه ایران 90 سال پیش تا حالا زده شده ولی بحرین 41 سال پیش مال ایران بود پس باید گفت نقشه ایران پس از 40 سال!!(اگر در دیدن عکس متحرک مشکلی‌ داشتید آن را در صفحه جدید باز کنید و یا بر روی آن کلیک کنید )